ISSA Polska

ISSA Polska to elitarne, ogólnoświatowe Stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Nasza misja to krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność, autentyczność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych.

Jesteśmy grupą przyjaciół. Należą do nas znakomitości z wielu obszarów InfoSec. Dołącz i Ty !!!

Materiały edukacyjne oraz deklarację członkowską możesz znaleźć na naszej stronie: https://www.issa.org.pl/.