Przemysław Rakowski

Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa, NASK SA

Menedżer z 20-letnim stażem zarządzania w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji.
Absolwent Wydziału Informatyki na Politechnice Białostockiej oraz studiów MBA z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Swoje doświadczenie zdobywał utrzymując, współtworząc i rozwijając procesy bezpieczeństwa dużych podmiotów polskiej gospodarki. Przez 10 lat zarządzał zespołami bezpieczeństwa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zarówno usług cyfrowych jak i produkcji wartościowej. W kolejnych latach budował zespoły reagowania na incydenty w PGE Systemy SA, NETIA SA oraz Ośrodku Przetwarzania Informacji PIB. W trakcie pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki kierował zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty (SOC) oraz architekturę i zabezpieczenia rejestrów państwowych oraz za projekt Rządowego Klastra Bezpieczeństwa. Obecnie pracując na stanowisku Dyrektora Pionu Cyberbezpieczeństwa w NASK SA zarządza usługami cyberbezpieczeństwa świadczonymi zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i dla klientów z sektora prywatnego oraz publicznego.

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.